Concept, story en copywriting Strategische Agenda MRDH

Beleidsdocument met ‘bite’ 

Bij de MRDH, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, wonnen we in 2019 de pitch om de koersbepalende Strategische Agenda en de Regioverkenning in woord en beeld naar de menselijke maat te tillen. Uit een verzameling van beleidsstukken en -documenten was het onze taak om de kern eruit te halen en de mooiste praktijkverhalen op te halen door middel van interviews en fotografie.

Geur en kleur in een creatief proces x 23

Het speelveld: een politieke arena. De spelers: 23 gemeenten én de MRDH-organisatie die op strategisch niveau aan een belangrijk document schrijven. Het gewenste resultaat was een document, waarmee de agenda en de regioverkenning op het netvlies komt én waar iedere gemeente zich in herkent. Dat betekende precisiewerk. We wogen de politieke belangen en voorkeuren af, schrapten teksten die in herhaling vielen, maakten keuzes, sloten compromissen en vermeden zoveel mogelijk jargon. En dat maal 23.  

Proces en resultaat: prettig leesbaar, speels en zakelijk

In nauwe samenwerking met de schrijfgroep verliep het redactiewerk voorspoedig. Duidelijke afspraken voorafgaand aan, tijdens en na het schrijfproces wierpen vruchten af. Ook de interviews en fotografie voor de menselijke, verdiepende verhalen pakten goed uit. De bestuurlijke visies en ideeën in de Strategische Agenda en de Regioverkenning kregen op deze manier veel meer ‘een gezicht’. Samen met de creatieve vormgevers van =ontworpen goten we het geheel uiteindelijk in een prettig leesbaar, speels en toch zakelijk format in PDF.

Downloads

Download de Strategische Agenda is in zijn geheel hier.

Download de Regioverkenning in zijn geheel hier.

Meer weten?

Neem contact op of bekijk meer werk.